Foresattportalen for barnehage og SFO blir midlertidig stengt i tidsrommet 19. oktober til 13. november. Årsaken er at Sør-Aurdal kommune skal gjennomføre en omfattende oppdatering av opptakssystemet.


Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Ved søknad om bytte av barnehage/SFO, må ny søknad registreres.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- endre eksisterende plass/oppholdstid